tingimused

Osavõtutase – 100 eurot

Lilleballi korraldajate auhinnad võistlusel osalejatele:

I koht – 1000 eurot
II koht – 600 eurot
III koht – 300 eurot

Asukoht: Tallinna Raekoja plats, Eesti

Kuupäev: 6. juunil 2022

Ettevalmistus: Tallinna Õpetajate Maja – Raekoja plats 14, 10146 Tallinn

Töökoht: laud, 3 tooli, pikendusjuhe

Soovitame kasutada maksimaalselt taimset materjali (õied, lehed jms)

Võistlusülesanne: Lillekleit Võistlejal on lubatud valmistada kleidi juurde kimp või kaunistus, et luua terviklik välimus. Aksessuaar ja kleit peavad moodustama ühtse kunstilise terviku, mida hindab žürii.

Tehnika: Vaba

Võistlusaeg: 7 tundi

Materialid: Võistleja valmistab lillekleidi taimsetest materjalidest. Elus taimmaterjal peab valminud tööst moodustama vähemalt 50% visuaalsest tervikust. Korraldajad ei sea piiranguid kasutavatele looduslikele ja tehismaterjalidele.

Kodune ettevalmistus: Võistlejal on lubatud eelnevalt lillekleiti ettevalmistada. Korraldajad ei sea piiranguid ettevalmistuses kasutavatele materjalidele, siiski ei tohi kodune ettevalmistuda moodustada rohkem kui 50% valminud võistlustööst

Abilised: Võistleja võib kasutada 2 assistenti. Assistentide tööülesannetele korraldajad piiranguid ei sea.

Tingimused: Lillekleit peab olema kantav ja laval esitletav; Valminud lillekleiti kannab modell nind žürii hindab võistlustööd modellil. Peale kleidi valmimist hinnatakse värvus, idee ja tehnika, misjärel esitleb modell kleiti laval muusikapala saatel.(kestus 2-3 minutit), et žürii saaks hinnata lavalist muljet. Vajadusel pakuvad korraldajad võistlejatele modelle, tantsijaid, juuksureid ja jumestuskunstnikke. Juuksurite ja jumestuskunstnike teenused on võistlejatele korraldajate poolt tasuta, kui vajadusest hiljemalt 14 päeva enne võistlusest teatada. Kleidi esitluse muusikapala (MP3) peab korraldajateni jõudma hiljemalt 14 päeva enne võistlust. Kõik märkused lava valgustuse ja heli kohta arutatakse Lilleballi korraldajaga hiljemalt 14 päeva enne võistlust. Peaproovi üksikasjad (aeg ja koht) antakse võistlejatele eelnevalt teada. Modellil on kohustus osaleda peaproovis. Võistlejal on kohustus tagada taimmaterjalide värske välja nägemine võistluspäeva lõpuni.

Žürii ja hindamine
Korraldajad valivad võistlustöid hindama kompetentse žürii: professionaalsed floristid, moeloojad, kunstnikud jt. Žüriisse kuuluvad kohtunikud ja tehnilise komisjoni liikmed. Tehniline komisjon kontrollib võistluste kulgu ning jälgib, et tööd vastaksid juhendis esitatud nõuetele. Võistlustingimuste rikkumine toob kaasa trahvipunktid, mis arvutatakse maha punktide kogusummast. Žürii hindab võistlustööd alljärgnevate kriteeriumide alusel.

HINDAMISLEHT

 • Töö uudsus, originaalsus ja unikaalsus – teema tõlgendus – välimus, äratuntavus – stiil – võistlustöö üldmulje (vorm, proportsioon, kuju, liikumine, rütm, kontrast, visuaalne tasakaal jne) – materjalide valik ja kasutus vastavalt kunstilisele lahendusele (vorm, faktuur, materjalide paigutus töös jne.) – töö lõpetatus – võistlustöö keerukuse tase arvestades võistlusaega IDEE KUNSTILINE LAHENDUS KOMPOSITSIOON maksimaalselt 25 punkti.
 • Värvuste osakaal – domineeriv värvus – idee väljendumine värvuses – värvikombinatsioonid ja värvuste mitmekesisus – värvuste paigutus töö    VÄRVUS maksimaalselt 25 punkti.
 • Võistlustöö teostuse puhtus- valitud tehnika otstarbekus- võistlustöö stabiilsus, kinnitatud materjalide püsivus, füüsiline tasakaal – taimmaterjalide värskus – valitud tehnika keerukus TEHNIKA maksimaalselt 25 punkti (hindavad ainult floristidest žüriiliikmed).
 • Võistlustöö mulje laval – Muusikavalik ja kleidi esitlus laval. Teema tõlgenduse äratuntavus. – Võistlustöö materjalide eripära ja nende funktsionaalsus lavashow’s LAVALINE MULJE maksimaalselt 25 punkti.

TINGIMUSED

Osavõtutase – 100 eurot 

Lilleballi korraldajate auhinnad võistlusel osalejatele:

I koht – 1000 eurot
II koht – 600 eurot
III koht – 300 eurot

Asukoht: Tallinna Raekoja plats, Eesti

Kuupäev: 6. juunil 2022

Ettevalmistus: Tallinna Õpetajate Maja – Raekoja plats 14, 10146 Tallinn

Töökoht: laud, 3 tooli, pikendusjuhe

Soovitame kasutada maksimaalselt taimset materjali (õied, lehed jms)

Võistlusülesanne: Lillekleit Võistlejal on lubatud valmistada kleidi juurde kimp või kaunistus, et luua terviklik välimus. Aksessuaar ja kleit peavad moodustama ühtse kunstilise terviku, mida hindab žürii.

Tehnika: Vaba

Võistlusaeg: 7 tundi

Materialid: Võistleja valmistab lillekleidi taimsetest materjalidest. Elus taimmaterjal peab valminud tööst moodustama vähemalt 50% visuaalsest tervikust. Korraldajad ei sea piiranguid kasutavatele looduslikele ja tehismaterjalidele.

Kodune ettevalmistus: Võistlejal on lubatud eelnevalt lillekleiti ettevalmistada. Korraldajad ei sea piiranguid ettevalmistuses kasutavatele materjalidele, siiski ei tohi kodune ettevalmistuda moodustada rohkem kui 50% valminud võistlustööst

Abilised: Võistleja võib kasutada 2 assistenti. Assistentide tööülesannetele korraldajad piiranguid ei sea.

Tingimused: Lillekleit peab olema kantav ja laval esitletav; Valminud lillekleiti kannab modell nind žürii hindab võistlustööd modellil. Peale kleidi valmimist hinnatakse värvus, idee ja tehnika, misjärel esitleb modell kleiti laval muusikapala saatel.(kestus 2-3 minutit), et žürii saaks hinnata lavalist muljet. Vajadusel pakuvad korraldajad võistlejatele modelle, tantsijaid, juuksureid ja jumestuskunstnikke. Juuksurite ja jumestuskunstnike teenused on võistlejatele korraldajate poolt tasuta, kui vajadusest hiljemalt 14 päeva enne võistlusest teatada. Kleidi esitluse muusikapala (MP3) peab korraldajateni jõudma hiljemalt 14 päeva enne võistlust. Kõik märkused lava valgustuse ja heli kohta arutatakse Lilleballi korraldajaga hiljemalt 14 päeva enne võistlust. Peaproovi üksikasjad (aeg ja koht) antakse võistlejatele eelnevalt teada. Modellil on kohustus osaleda peaproovis. Võistlejal on kohustus tagada taimmaterjalide värske välja nägemine võistluspäeva lõpuni.

Žürii ja hindamine
Korraldajad valivad võistlustöid hindama kompetentse žürii: professionaalsed floristid, moeloojad, kunstnikud jt. Žüriisse kuuluvad kohtunikud ja tehnilise komisjoni liikmed. Tehniline komisjon kontrollib võistluste kulgu ning jälgib, et tööd vastaksid juhendis esitatud nõuetele. Võistlustingimuste rikkumine toob kaasa trahvipunktid, mis arvutatakse maha punktide kogusummast. Žürii hindab võistlustööd alljärgnevate kriteeriumide alusel.

HINDAMISLEHT

Töö uudsus, originaalsus ja unikaalsus – teema tõlgendus – välimus, äratuntavus – stiil – võistlustöö üldmulje (vorm, proportsioon, kuju, liikumine, rütm, kontrast, visuaalne tasakaal jne) – materjalide valik ja kasutus vastavalt kunstilisele lahendusele (vorm, faktuur, materjalide paigutus töös jne.) – töö lõpetatus – võistlustöö keerukuse tase arvestades võistlusaega IDEE KUNSTILINE LAHENDUS KOMPOSITSIOON maksimaalselt 25 punkti.

Värvuste osakaal – domineeriv värvus – idee väljendumine värvuses – värvikombinatsioonid ja värvuste mitmekesisus – värvuste paigutus töö    VÄRVUS maksimaalselt 25 punkti.

Võistlustöö teostuse puhtus- valitud tehnika otstarbekus- võistlustöö stabiilsus, kinnitatud materjalide püsivus, füüsiline tasakaal – taimmaterjalide värskus – valitud tehnika keerukus TEHNIKA maksimaalselt 25 punkti (hindavad ainult floristidest žüriiliikmed).

Võistlustöö mulje laval – Muusikavalik ja kleidi esitlus laval. Teema tõlgenduse äratuntavus. – Võistlustöö materjalide eripära ja nende funktsionaalsus lavashow’s LAVALINE MULJE maksimaalselt 25 punkti.

kontaktid
TATJANA TRIDVORNOVA
           Idee autor, projektijuht
KARINA LANGE

  KONTAKTID

  TATJANA TRIDVORNOVA

             Idee autor, projektijuht

  KARINA LANGE

   © 2020 TALLINNA LILLEBALL